2 đơn vị của Huawei tuyên không có tội trước cáo buộc của Mỹ