15 EM TẠI GIÁO XỨ THÁNH PHÊRÔ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC