118 nghệ sĩ kiến nghị không để Trung Quốc làm đường cao tốc và đường sắt cao tốc Bắc – Nam