10,1 triệu người theo dõi trực tuyến cuộc mít tinh ủng hộ Tổng thống Trump ở Tulsa