ĐỀ CỬ BỘ TRƯỞNG LỤC QUÂN HOA KỲ MARK ESPER VÀO CHỨC TỔNG TRƯỞNG QUỐC PHÒNG, ÔNG TRUMP MUỐN DÙNG SÁT THỦ CỦA TÀU CỘN